គំនិតរកលុយ?

0
1048

មនុស្សយើងមិនមែនតែ«បេះដូង»ទេដែលត្រូវការភាពកក់ក្តៅ «ច្រមុះ»ក៏ ត្រូវការភាពកក់ក្តៅដែរ។

នៅឆ្នាំ២០០៩ស្រ្តីអ្នកច្នៃប្រឌិតម៉ូតជនជាតិអង់គ្លេស នៅពេលគាត់រងារខ្លាំងពេកធ្វើអោយច្រមុះគាត់មានបញ្ហានិងឈឹយ៉ាងខ្លាំង។ គាត់ក៏មានគំនិតបង្កើត របស់ពាក់ច្រមុះនេះឡើងនាឆ្នាំនោះ។ ទំនិញនេះគាត់លក់បានមួួតម្លៃ៧,៥ផោន(ជិត១០ដុល្លារ)(The Sun)

Facebook Comments