លក់អាចម៍ផ្កាយឋានព្រះច័ន្ទបាន៦សែនដុល្លារ!

0
2085

កាលពីថ្ងៃទី១៩តុលាកន្លងមកនេះនៅទីក្រុងប៊ូស្តុន (អាមេរិច) មានដាក់ដេញថ្លៃលក់អាចម៍ផ្កាយឋានព្រះច័ន្ទមួយដុំទំងន់៥,៥គក្រដែលបានធ្លាក់មកលើផែនដីកន្លងមក លក់បានតម្លៃ៦១២.៥០០ដុល្លារ។

Facebook Comments