រឿងពិតស្តីពីឳរ៉ាល់សិច ឬការរួមភេទដោយប្រើមាត់

0
20673

ការរួមរក័្សដោយប្រើមាត់ឬឳរ៉ាល់សិច ជាការប៉ះពាល់ដ៏កក់ក្ដៅទន់ភ្លន់ផ្តល់អារម្មណ៍ដ៏ល្អចំពោះគ្នា មិនចាញ់ការរួមរក្ស័ដោយប្រើអវៈយវៈភេទនោះទេ ហើយអ្នកខ្លះប្រែជាប្រាប់ថាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អជាងការរួមភេទដោយប្រើអវៈយវៈភេទទៀតផង។ ព្រោះថាការរួមរក្ស័ដោយប្រើមាត់នោះភ្នែកអាចមើលឃើញ អណ្តាតអាចទទួលរសជាតិ មាត់បានប៉ះពាល់ ច្រមុះបានទទួលក្លិនក្រអូបតាមធម្មជាតិ ដ៏សែនរំជួលចិត្ត ពីអវៈយវ ភេទរបស់គូស្នេហ៍។ជួនកាលថែមទាំងអាចលឺសម្លេងថ្ងូរចេញមកធ្វើឲ្យដុតរោលអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង។

ការរួមរក្ស័ដោយមាត់ជាការសម្តែងសេចក្តីស្នហា ការយល់ចិត្ត ការមិនស្អប់ខ្ពើមរាងកាយរបស់គ្នា។ការរួ មរក្ស័ដោយប្រើមាត់អាចទាំងជាការលួងលោមប្រលោមស្នេហ៍ ឬជាហោមរោងមុនពេលរួមរក្ស័ពិតប្រាក ដនិងអាចជាការធ្វើរហូតដល់ចំណុចសុខស្រួលកំពូលបានទៀតផង។ជាពិសេសស្ត្រីភេទទោះបីក្នុងពេលខ្លះដែលនាងមានអារម្មណ៍ថាអវៈយវៈភេទមិនចង់ឲ្យបុរសជាគូស្នេហ៍ប៉ះពាល់(មានរដូវ)តែនាងក៏អាចតបស្នងចំពោះគូស្នេហ៍បានដោយការធ្វើឳរ៉ាល់សិចនេះឯង។


ការរួមរក្ស័ដោយមាត់ជាវិធីមួយមានសុវត្ថិភាពពីការមានផ្ទៃពោះហើយក៏ជាវិធីរួមរក្ស័ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នក ទាំងពីរបានដល់ចំណុចសុខស្រួលកំពូលបានដូចគ្នានឹងការរួមរក្ស័ដោយអវៈយវៈភេទទោះបីថាជួនកាល ស្ត្រីអាចភ្លេចខ្លួនលេបទឹកកាមបុរសចូលទៅក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យមានផ្ទៃពោះដែរ។ប៉ុន្តែសំខាន់អ្នកទាំ ងគូត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពអនាម័យនៃអវៈយវៈភេទ ហើយត្រូវប្រើវិធីនេះតែជាមួយគូស្នេហ៍អមតៈប្រចាំជីវិតតែប៉ុណ្ណោះបានហើយ៕

Facebook Comments