ស្រាដែលថ្លៃបំផុតលើលោក

0
915

ស្រា Romanee-Conté ឆ្នាំ១៩៤៥ នេះទើបលក់ដាច់ក្នុងតម្លៃ ៥៥៨.០០០ដុល្លារ មួយដបនៅក្នុងការដេញថ្លៃរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sotheby’s ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៣ តុលា ២០១៨ កន្លងទៅនេះ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ស្រាវិស្គី Macalla៕

Facebook Comments
Loading...