អ្នកស្រវឹងទាំងឡាយនៅមានមួយក្បាច់ទៀតដែលគួរអនុវត្តន៍

0
21185

នេះគេហៅថាក្បាច់ប្រុសដេកផ្ងារ ស្រីអង្គុយពីលើបែរខ្នងឲ្យវិញ ទោះបីជាអ្នកស្រវឹងខ្លាំងក៏លោកអ្នកអាចលេងក្បាច់នេះបានដែរហើយមានភាពរោលរាលឃើញមេឃឃើញដិក្រឡាប់ផ្កាប់ផ្ងាររមួលនប ចូលគ្នាទៀតផង។

វិធីប្រតិបត្តិ៖ភាគីបុរសដេកផ្ងាររាបលើផ្ទៃរាប ដោយមានខ្នើយកល់ក្បាលនិងផ្នែកត្រគាកឲ្យខ្ពស់ឡើងជាងប្រក្រតី។ បន្ទាប់មកភាគីស្ត្រីឈរកន្ធែកជើងពីលើរាងកាយរបស់បុរសជាគូស្នេហ៍ក្នុងឥរិយាបទបែរមុខទៅរកចុងជើងរបស់គេ មុននឹងបន្ទន់ខ្លួនចុះសន្សឹមៗក្នុងឥរិយាបទអង្គុយលុតជង្គង់ ព្រមទាំងចាត់ចែង ឲ្យអវៈយវៈភេទរបស់អ្នកទាំង២ចូលគ្នាឲ្យបានរៀបរយ (ដោយភាគីបុរសជាអ្នកតម្រង់ចូលឬភាគីស្ត្រីខ្លួនឯងជាអ្នកចាប់ស៊កតម្រង់ចូលដោយខ្លួនឯងក៏បាន) ។

គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិ ៖ ត្រូវដាស់តឿនចិត្តខ្លួនឯងជានិច្ចថាអ្នកនិងគូស្នេហ៍របស់អ្នកត្រូវតែរួមដៃគ្នា ដើ្មបីផ្តល់សេចក្តីសុខឲ្យគ្នា។ ជាពិសេស ភាគីស្ត្រីត្រូវតែដាស់តឿនខ្លួនឯងថាខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងចង្វាក់ និងកម្លាំងនៃការវាយលុកឬអាចចាត់ទុកថាភាគីស្ត្រីជាអញនកបំផាយសេះ ដើម្បីទៅឲ្យដល់គោលដៅ ប៉ុន្តែភាគីបុរសក៏ត្រូវជួយធ្វើចលនាតបស្នងពីខាងក្រោមផងដែរ….៕

Facebook Comments