ម៉ាឡេស៊ី«ប្រុង»លុបចោលទោសប្រហារជីវិត?

0
324

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី១១តុលានេះថារដ្ឋាភិបាល ម៉ាឡេស៊ីកំពុងពិចារណាលុបចោលទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេស ដោយ គ្រោងបញ្ជូនពង្រាងច្បាប់នោះចូលសភាអនុម័តនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ។

ប្រភពពត៌មានបញ្ជាក់ដែរថា ពង្រាងនេះបានឆ្លងគណៈរដ្ឋមន្រ្តីរួចហើយរង់ចាំ ឆ្លងសភា។ ទន្ទឹមនេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាអោយផ្អាក ការផ្តន្ទាទោសទោស ប្រហារជិវិត។ បច្ចុប្បន្នម៉ាឡេមានអ្នកទោសរង់ចាំប្រហារជិវិតចំនួន១២០០នាក់។

Facebook Comments
Loading...