បារាំងតែងអួតរឿងម្ហូប ឯនៅប្រទេសជប៉ុនការរៀបចំសពគឺជាមោទនភាពជាតិ

0
247

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅប្រទេសជប៉ុនគេតែងធ្វើពិព័រណ៍បុណ្យសព (Life Ending Industry Expo ) ដែលមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចូលទស្សនា ។

នៅក្នុងពិព័រណ៍នេះ គេក៏បានធ្វើពិធីប្រកួតប្រជែងអ្នកជំនាញរៀបចំសពដែលនឹងប្រកួតគ្នានៅលើរូបតុក្កតាផងដែរ ។

ប្រជាជនជប៉ុនមានជំនឿថា ព្រលឹងនឹងមិនបរិសុទ្ធល្អឡើយបើសាកសពមិនត្រូវបានសំអាតនិងស្លៀកពាក់អោយសមរម្យទេនោះ ។

Facebook Comments
Loading...