ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនកំពុងកើតទុក្ខធំ?

0
690

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានAFPបានអោយដឹងថា លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte អាយុ៧៣ឆ្នាំបានប្រកាសជាសាធារណៈអោយដឹងនៅថ្ងៃទី៤តុលាថា គាត់កំពុងរង់ចាំលទ្ធផលពិនិត្យជំងឺមហារីក ហើយបើវាកើតមែនក៏អញ្ចឹងទៅ និងបើវាដល់ដំណាក់កាលទៅ៣មែនហើយលោកក៏នឹងមិនព្យាបាលដែរ ទុកអោយស្លាប់ទៅព្រោះមិនចង់ពន្យការឈឺចាប់យូរក្នុងអណត្តិនៃតំណែងដែរ។

Facebook Comments
Loading...