ចិនផាកប្រាក់ពន្ធលើតួកុនជាង៨០០លានដុល្លារ!

0
672

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី៣តុលានេះថាតុលា ការចិនបាន សម្រេចកាលពីថ្ងៃទី៣០កញ្ញាកន្លងមកនេះ អោយពន្ធ ដារផាកពីន័យប្រាក់ពន្ធ លើនាង Fan Bingbing កំពូលតារាភាពយន្ត ចិនអាយុ៣៧ឆ្នាំចំនួន៥៩៦លាន យន់ឬប្រមាណ៨៦០លានដុល្លារ។

ជាមួយគ្នាតុលាការនៅបានតម្រូវអោយនាងត្រូវដងប្រាក់ពន្ធដែលនៅខ្វះចំនួន២៨៨លានយន់ឬប្រមាណ៤២លានដុល្លារទៀត។

នាង Fan Bingbing ជាសេដ្ឋីនីជាប់ឈ្មោះក្នុងForbesដែរ ជាមួយប្រាក់ចំណូល ប្រមាណ៣០០លានដុល្លារក្នុង១ឆ្នាំ។

Facebook Comments
Loading...