កាលវិភាគសិក្សារបស់ក្មេងសាំងហ្គាពួរអាយុ១២ឆ្នាំ!!

0
304

ថ្ងៃចន្ទ ភ្ញាក់ម៉ោង៦ព្រឹក ចូលរៀនគណិតម៉ោង៧កន្លះថ្ងៃអង្គាររៀនភាសាចិនកណ្តាល។សម្រាកតែ៤៥នាទី។ ថ្ងៃសុក្រមានពេលសម្រាកពីម៉ោង១៦៖៥៥ដល់១៧៖១៥ ថ្ងៃសៅរ៍រៀនគណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត ភាសាចិនកណ្តាល ភាសាអង់គ្លេស។

ចាត់ទុកជាថ្ងៃទំនេរបំផុតព្រោះមានពេលសម្រាក២ម៉ោង។ ថ្ងៃអាទិត្យក៏រៀនដូចធម្មតា។ គ្រូបង្រៀនសាំងហ្គាពួរមានប្រាក់ខែពី១៦០០ដុល្លារដល់៣៥០០ដុល្លារ។ (BBC)

Facebook Comments
Loading...