បិទចោលបនរួមភេទជាមួយតុក្កតាសិចមួយកន្លែងមកពីកង្វះអនាម័យខាងផ្លូវភេទ

0
318

អ៉ីតាលី៖ បនពេស្យាចារសម្រាប់បម្រើឲ្យការរួមសិចជាមួយតុក្កតាមួយកន្លែងដែលទើបនឹងបើកនៅក្នុងទីក្រុងតូរីណូប្រទេសអ៊ីតាលី ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រេចបិទចោលក្រោយពីមឆនការស៊ើបអង្កេតរកឃើញថា កង្វះអនាម័យខាងផ្លូវភេទ។

មន្ត្រីសុខភាពកំពុងតែធ្វើការអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ថា តើតុក្កតាសិចទាំងនោះត្រូវបានលាងសំអាត ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬទេ ក្រោយពីបុរសម្នាក់បានរួមភេទរួចហើយ ហើយត្រូវបន្តទៅឲ្យអតិថិជនម្នាក់ទៀតនោះ។ មានតុក្កតាស្រីវ័យជំទង់ចំនួន៩ដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ទាំង៩ដែលមាននៅក្នុងបននោះ។ ក្នុងតុក្កតាសិចនិមួយៗត្រូវប៉ូលីសផាកអស់៧២ផោន បើគិតជាលុយអង់គ្លេស៕

Facebook Comments
Loading...