ឈុតកូនក្រមុំធ្វើពីសំបកបាវស៊ីម៉ង់

0
823

កូនក្រមុំចិនអាយុ២៨ឆ្នាំនៅខេត្តកានស៊ូឃើញសំបកបាវស៊ីម៉ង់គេ គ្រវាត់ ចោលគ្មានប្រយោជន៍ក៏នឹកឃើញយកមកច្នៃតុបតែងជាឈុតកូនក្រមុំដូចឃើញក្នុងរូបគាត់ប្រើបាវស៊ីម៉ង់អស់៤០បាវមកដេរ បានជាឈុតនេះ។ មិនដឹងជាស្កៀបយ៉ាងណាទេ ពេលផ្សំដំណេក??

Facebook Comments
Loading...