សូម្បីអាខោនប្រធានហ្វេសប៊ុកក៏ត្រូវគេហេគដែរ!

0
722

ទីភ្នាក់ងារReuterបានផ្សាយអោយដឹងថាអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនហ្វេ សប៊ុកបានទម្លាញថាក្នុងចំណោមអាខោនហ្វេសប៊ុកជាង៥០លាន ដែលត្រូវគេហេគនោះ មានអាខោនហ្វេសប៊ុករបស់លោកMark Zuckerbergប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកក៏ត្រូវគេហេគដែរ។

Facebook Comments
Loading...