ជាងគំនូរម្នាក់គូររូបក្មេងស្រីលើវាលស្មៅ លទ្ធផលនឹកស្មានមិនដល់

0
426

ជាងគំនូរបារាំងឈ្មោះ Saype បានគូរនៅលើវាលស្មៅក្នុងក្រុង ហ្សឺណែវ (ប្រទេសស្វ៊ីស) នូវរូបកុមារីម្នាក់បោះ Origami ទៅក្នុងបឹងហ្សឺណែវ ។

រូបគំនូរដែលគូរដោយប្រើសារធាតុអាចរលាយក្នុងធម្មជាតិនេះមានទំហំជាងកន្លះហិកតា ហើយមានចំនងជើងថា «សារនៃក្តីសង្ឃឹម» ហើយលោកអោយឈ្មោះកុមារីនេះថា «អនាគត» ។

លោកគូរគំនូរនេះ ដើម្បីអោយគេចាប់អារម្មណ៍ពីការជួយសង្គ្រោះអ្នកភៀសខ្លួនតាមសមុទ្ទបច្ចុប្បន្ន ។

Facebook Comments