កម្ពុជាព្រលែងចារកម្មអាយុ៦៩ឆ្នាំ??

0
933

វេបសាយបរទេសពិសេសអូស្រ្តាលីផ្សាយព្រោងព្រាតថា អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តជនជាតិអូស្រ្តាលីលោកJames Ricketsonអាយុ៦៩ឆ្នាំ ដែលតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោស កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅ អោយជាប់គុក៦ឆ្នាំពី «បទធ្វើចារកម្មទិន្ន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល» ត្រូវបានទទួល ព្ររាជទានរួចទោសហើយ។

Facebook Comments
Loading...