នៅសៀងហៃ ៖ ស៊ីមួយពេល៨នាក់អស់ជាង៧ម៉ឹនដុល្លារ?

0
570

នៅថ្ងៃទី២១កញ្ញាវេបសាយ shanghaiist. បានផ្សាយថាមនុស្សម្នាក្នុងបណ្តាញសង្គមចិនជ្រួលច្រាលព្រោះឃើញមានគេផូសវិក័យបត្រស៊ីមួយពេលគ្នា៨នាក់ចំណាយអស់ជាង៧០.០០០ដុល្លារ។ ប្រភពបញ្ជាក់ថាវិក័យបត្រស៊ីចុកដ៏ថ្លៃនេះចេញពីហាងល្បីមួយនៅ សៀងហៃឈ្មោះMaggie។

ពួកគេ៨នាក់នៅកំម្មង់ម្ហូប២០ចានភាគ ច្រើនជាម្ហូបថ្លៃប្រចាំហាង ដូចជាខ្យងប៉ាវហឹ ស៊ុបប្លែក ដូចជាស៊ុយ កន្ទុយក្រពើដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុត។

សរុបទៅម្ហូប២០ចាននោះអស់៤១៨.២៤៥យន់ឬប្រមាណជាង៦១.០០០ដុល្លារ បូកថ្លៃតាក់សេ៣៧.៩៤៤យន់ (ប្រមាណ៥៦០០ដុល្លារ) ទៀតបូកនឹងថ្លៃភេសជ្ជះទៀត សរុបទៅមួយពេលនោះចំណាយអស់៤៨០.០០០យន់ឬប្រមាណជាង៧ម៉ឹនដុល្លារ។

Facebook Comments
Loading...