ពិភពលោកដល់នេះហើយ!! Amazonគ្រោងបើកហាងអត់អ្នកគិតលុយ៣០០០ហាង?

0
227

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Amazon បានប្រកាសថានឹងដំណើការបើកហាង Amazon Go ដោយ មិនប្រើអ្នកគិតលុយអោយបានចំនួន៣០០០កន្លែងគិតដល់ឆ្នាំ២០២១។

Facebook Comments
Loading...