ប្រភេទក្រពើពណ៌ស៊ីជម្ពូ មានតែមួយគត់នៅលើលោក

594

លោកអ្នកដឹងទេថា នៅលើលោកនេះ មានរឿងចម្លែកច្រើនណាស់ ដែលយើងកម្របានដឹង ។ ដូចជា ក្រពើពណ៌ស៊ីជម្ពូនេះ ជាប្រភេទក្រពើតែមួយគត់ដែលរស់នៅក្នុងទីងងឹតនៃល្អាងភ្នំ Abanda នៃប្រទេស Gabon ។ ពណ៌របស់វាគឺអាស្រ័យដោយវារស់ក្នុងទីងងឹត និង ទឹកនោមប្រចៀវដែលរស់នៅកកកុញក្នុងទីរូងភ្នំនោះ ៕

Loading...

Loading...