ស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ ៖ សិចស៊ីជាងម៉ែ?

0
220

នេះគឺនាង lourdes leon កូនស្រីច្បងរបស់នាងម៉ាដូណាអ្នកចំរៀងPopដ៏សិចស៊ីរបស់អាមេរិច។

នាង lourdes leon អាយុទើប២១ឆ្នាំបានចេញបង្ហាញភាពសិចស៊ីលើវេទិកាម៉ូតកាលពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ។

Facebook Comments
Loading...