អ្នកមានបំផុតលើលោកបរិច្ចាគ២ពាន់លានដុល្លារជួយអ្នកក្រ!

0
550

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងនៅថ្ងៃទី១៤កញ្ញានេះថាលោកJeff Bezos នាយកធំនៃក្រុមហ៊ុនAmazonជាអ្នកមានផុតលេខលើលោកយើងនេះបាន បរិច្ចាកប្រាក់ចំនួន$2BILLIONដល់មូលនិធីសម្រាប់ ជួយ ដល់អ្នកមានចំណូលទាបនិងគ្រួសារគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅអាមេរិច។

Facebook Comments