រុស្សីចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាដ័ធំបំផុតជាប្រវត្តិសាស្រ្ត

0
333

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងថារុស្សីកំពុងចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធដ័ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរយះពេល១សប្តាហ៍គិត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១កញ្ញាដោយមាន ទាហានចូលរួម៣០០០០០នាក់ រថ ក្រោះ៣៦០០គ្រឿង យន្តហោះចម្បាំង១០០០ និងនាវាចម្បាំង៨០គ្រឿងចូលរួមផងដែរ។ សមយុទ្ធមានឈ្មោះ ថា Vostok-2018 (លោកខាងកើត-2018).

Facebook Comments
Loading...