រុស្សី វៀតណាមប្តេជ្ញាបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មដល់១០.០០០លានដុល្លារ!

0
8

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយថា លោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសរុស្សីបានថ្លែងកំឡុងជួបពិភាក្សាជាមួយលោក nguyen phu trong អគ្គលេខាធិការបក្សកុំមុយនីស្ត និងលោក Tran Dai Quang ប្រធានាធិបតីវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសៅេ៍ ថារុស្សី វៀតណាមប្តេជ្ញាបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មអោយបានកើនឡើង៣ដងគឺឡើងដល់ ១០.០០០លានដុល្លារនៅឆ្នាំ២០២០។ ទំហំពាណិជ្ជកម្មរុស្សី វៀតណានភឆ្នាំ២០១៧មានចំនួយ៣៥០០លានដុល្លារ។

Image may contain: 3 people, people sitting

Image may contain: 3 people, people smiling

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here